Innkalling til årsmøte
Publisert 16.01.2016
 
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte på Vilberg Ungdomsskole torsdag 18. februar klokka 19.00
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøte på våre hjemmesider.
 
Vi ser frem til et stort oppmøte. Med vennlig hilsen styret
 

© Eidsvold Turn Håndball 2015