Registrering etter kampslutt.
Publisert 10.01.2016
Kampresultater kan registreres med Resultattelefon eller i TurneringsAdmin (TA).

Resultattelefon
Resultattelefonen kan fortsatt benyttes for å rapportere kampresultater også denne sesongen. Telefonnummeret er det samme som tidligere: 815 68 333. 

Kampens resultatpin finner du i kolonnen TlfId i dagbøker og terminlister. 

TurneringsAdmin (TA)
Vi vil også i løpet av denne våren åpne for å bruke håndballforbundets nye digitale registrering av resultater via TurneringsAdmin (TA). 
 

Tilgang til TA gis ved tildeling av funksjoner i SportsAdmin (SA). 

Klubbens leder har rettigheter til å opprette nye funksjoner. 
Funksjonen Kampansvarlig får oversikt over alle klubbens kamper og kan blant annet ta ut banedagbok og registrere resultater. 

Dersom du skal registrere resultater, velger du Resultatregistrering i oversikten. 
Da får du opp en oversikt over spilte kamper og kan legge inn resultatet. 

Trykk på Enter for å bekrefte. 
Det kommer en melding om at opplysningene er lagret øverst i høyre hjørne. 

© Eidsvold Turn Håndball 2015