Deltagelse på cuper

Retningslinjer for deltagelse på cuper

Erstatter l tidligere vedtak i samme saksområde fra sak 23-09/10

Behandlet på Sportslig møte 12.11.14. Vedtatt på styremøte 27. november 2014.

Gjelder fra 01.01. 2015.

Felles cup:

  • ETF Håndball skal legge til rette for en fellescup i året. Målet er at alle aldersbestemte lag skal delta på en cup sammen for å skape en felles klubbfølelse og styrke det sosiale samholdet i klubben.
  • Hvis det er mulig ønsker klubben også at seniorlag deltar på fellescupen.
  • Alle lag må ha en kontaktperson (oppmann) som fungerer som et bindeledd mellom laget og cuparrangør/klubben.
  • Kontaktpersonen samordner påmeldingslister, innbetalinger og praktiske gjøremål etter behov.
  • Klubben dekker påmeldingsavgift og deltakerkort for to voksne pr. lag.
  • Bussutgifter dekkes av klubben.

Andre cuper:

Hvert lag kan sjøl ta initiativ til å reise på cup.

Lagets kontaktperson melder skriftlig (e-post) fra til styret minst 3 uker før påmelding.

Styret ved sportslig utvalg skal være orientert om hvilke planer laget har for cupen.

Orienteringa bør ha et oppsett på økonomi og logistikk.

Dersom denne cupen kolliderer med fellescupen, prioriteres deltagelse på fellescup.

Klubben dekker påmeldingsavgift, reiseutgifter og deltakerkort for 2 (to) voksne som følger laget på 1 (en) cup innenfor østlandsområdet. (Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark). Kan vurdere lengre reiser i forhold til alder.

Dersom et lag ønsker å delta på flere cuper, må det søkes styret om støtte. (for å dekke utgiftene.)

Fullstendig søknad må være sendt til leder av klubben minst 3 uker før påmelding.

Klubben dekker kun 1 (en) utenlandscup pr. lag fra J/G 14 år og eldre, begrenset oppad til 6000 kr. Klubben vil ikke anbefale og støtte utenlandscuper for lag under denne alder.

 

For styret

Sten Kjeksli

 



© Eidsvold Turn Håndball 2015