Årsmøte i Eidsvold Turn Håndball
Publisert 17.01.2018
Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvold Turn Håndball.

Årsmøtet avholdes den 27. februar i det gamle klubbhuset på Myhrer.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar 2018 til epost: eidsvoldturn@ronhandball.no eller Eidsvold Turn Håndball v/ Stein Pettersen, Camilla Colletts vei 11, 2080 Eidsvoll.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.etf-handball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

© Eidsvold Turn Håndball 2015