HMS-kurs i Eidsvollhallen
Publisert 24.09.2016
EIDSVOLLHALLEN – HMS KURS FOR TRENERE/LAGSANSVARLIGE I IDRETTSLAG TILKNYTTET EIDSVOLLHALLEN – oktober 2016 -

Vi innkaller herved til HMS-kurs i Eidsvollhallen. Foruten brannvern, vil det bli lagt vekt på rutiner/arbeidsinstrukser rundt bruken og renholdet i hallen.

Sted/Tid: Eidsvollhallen – garderobe 4, torsdag 13.oktober kl.18.45 – 20.15.
      
Deltagere:
Dette er et kurs for de lag/grupper som skal trene eller benytte garderober i Eidsvollhallen, idrettshalldelen 2016 – 2017. 
Kurset er obligatorisk for trenere/lagsansvarlige da disse personene er pålagt ansvaret for evakuering av laget/gruppen under en eventuell brann. Kurset er også for arrangementsansvarlige og andre brukere av hallen. 

NB! Ingen lag/gruppe vil kunne trene i idrettshallen på hverdager, på lørdager /søndager eller i sommerhalvåret/ferier uten at en ansvarlig leder/trener med HMS-kurs er tilstede og overtar tilsynsvaktens funksjon. 
Tilsynsvakt vil nå kun være tilstede fra kl.20.30 – 22.30 på hverdager.

NB ! Bare personer som har gjennomgått  dette HMS-kurset vil få utdelt adgangsbrikke som i dag er eneste mulighet for å låse seg inn i idrettshallen.
Kurs gått før 2012 er ikke gyldig.

Ansvar for gjennomføring:
Eidsvoll kommune 
v/Egil Martin Dahlum, Kultur

Påmelding innen tirsdag 11.oktobert til:
Eidsvoll kommune
Kultur
v/Egil Martin Dahlum
Tlf.66 10 71 07  eller  pr. E-post: egil.dahlum@eidsvoll.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Martin Dahlum


© Eidsvold Turn Håndball 2015