Innkalling til årsmøte i Eidsvold Turn Håndball
Publisert 12.01.2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvold Turn Håndball.

Årsmøtet avholdes den 15. februar på Vilberg Ungdomskole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1 februar 2017 til epost: eidsvoldturn@ronhandball.no eller Eidsvold Turn Håndball v/ Stein Pettersen, Camilla Colletts vei 11, 2080 Eidsvoll.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.etf-handball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

LOV FOR EIDSVOLD TURN HÅNDBALL 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

LOV FOR EIDSVOLD TURN HÅNDBALL


© Eidsvold Turn Håndball 2015