Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Eidsvold Turn Håndball
Publisert 23.02.2017
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Eidsvold Turn Håndball torsdag 9. klokken 19.00 på Vilberg Ungdomskole

Styret i Eidsvold Turn Håndball besluttet den 22. februar 2017 og innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Bakgrunn:
Det var en feil i loven som ble vedtatt på årsmøtet - da det kreves at en varamann velges i styret,
Vi må foreta et valg der vi velger inn denne varmannen.

Agenda:

1 Godkjennelse av de stemmeberettigede
2 Godkjenning av innkalling.
3 Godkjenning av saksliste
4 Godkjenning av forretningsorden.
5 Valg av dirigent.
6 Valg av referent.
7 Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll.
8 Godkjenning av lov for Eidsvold Turn Håndball
9 Valg 


LOV FOR EIDSVOLD TURN HÅNDBALL 

 
 

© Eidsvold Turn Håndball 2015