Årsmøte i Eidsvold Turn Håndball
Publisert 17.01.2018
Styret minner om fortsettende årsmøte den 12. mars klokken 19,00 i det gamle klubbhuset på Myhrer.

Saker som gjenstår til behandling:
Regnskap og budsjett for 2017
Valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

© Eidsvold Turn Håndball 2015