Samtykkeerklæring

Eidsvold Turn Håndball vil legge ut bilder og kanskje navn på spillere på sin nettside.
 
Åndsverkloven §45c:
"Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede."
 
Både på lagsidene og på hovedsiden vil det komme referater fra kamper og kanskje treninger. Eidsvold Turn Håndball vil derfor be om tillatelse om å bruke bilder og navn på spillere i sine reportasjer.
 
Bilder vil også kunne brukes i markedssammenheng.
 
Klubben ønsker derfor skriftlig tilbakemelding om dette.
 

© Eidsvold Turn Håndball 2015