Styret og verv i ETF håndball

Epostadresse til klubben:
Bruk denne til dommerregninger eller andre henvendelser til klubben.
eidsvoldturn@ronhandball.no

Leder:
Stein Pettersen
900 80 436

Nestleder: Rune Dønnum
970 62 628

Sekretær: Inger J. D. Jensen
900 60 685

Kasserer: Unn Evelyn Nordstad
941 24 813

Sportslig leder: Ragnhild Hustad
990 96 953             

Arrangementsleder: Knut Stubergh
901 04 350

© Eidsvold Turn Håndball 2015