Styret og verv i ETF håndball

Leder: Stein Pettersen
900 80 436

Nestleder: Rune Dønnum
970 62 628

Sekretær: Inger J. D. Jensen
900 60 685

Kasserer: Gro Bjørnstad
977 73 987

Sportslig leder: Einar Ordahl
906 44 304             

Arrangementsleder: Knut Stubergh
901 04 350

Sportslig leder yngre: Ida Wenger
Sportslig leder senior: Rune Dønnum

Utdanningsdriver: Mona Dønnum

Materialforvalter:
Stine Nebbenes

Dommerkontakt: Heine Fagnastøl

Arrangementskomite: Bente Sandholt
Salgsleder: Unn Evelyn Nordstad
Salgskomite: Jon Wenger

Revisor: Gro L. Helgesen
Revisor: Sonja Almeli Bekkeli

Valgkomite: Heidi Martinsen
Valgkomite: Ingelin Berby

© Eidsvold Turn Håndball 2015