top of page

Ved å bruke innmeldingsskjemaet sikrer vi at vi har riktig informasjon for det nye medlemmet.

innmelding gir ingen økonomiske forpliktelser i seg selv. ETF Håndball sender aldri betalingskrav før vi vet at den som har meldt seg inn trives og finner seg til rette i klubben vår

ETF Håndball buker SPOND til intern kommunikasjon i klubben og lagene våre. Her vil alt rundt treninger og kamper bli lagt ut Etter at du har fylt inn og registrert enten deg selv eller et barn vil du få en invitasjon til lagets Spond-gruppe, og du vil ha muligheter til å kommunisere med trenere og lagledelse i Spond

bottom of page